1000 bijzondere cadeau-ideeën ontdekt door cadeauspotters

Volg ons

Middernachtskinderen

Salman Rushdie verhaalt over Indias' uitdagingen 1947-1981.

Middernachtskinderen beschrijft het verhaal van Saleem Sinai, die geboren wordt op 14 augustus 1947 om 24 uur, het moment waarop de deling van Brits-Indië en de onafhankelijkheid van India en Pakistan ingaat. Kinderen die op dat tijdstip worden geboren blijken bovennatuurlijke eigenschappen en telepathische vermogens te hebben.

Zo heeft Saleem een reukorgaan waarmee hij de gevoelens van anderen kan ruiken. Saleem wordt de bemiddelaar tussen de nieuwe Indiase bovenlaag en het 'oude' India van waarzeggers, bedelaars en fakirs. Er volgen dertig jaar van godsdiensttwisten, afscheidingen en staatsgrepen - en Saleem staat er met zijn neus bovenop.

Het leven van Saleem Sinai is nauw verweven met de geschiedenis van India, Pakistan en Bangladesh. Allereerst wordt vanuit de rol van toeschouwer teruggeblikt op de geschiedenis van India en wordt onder andere de slachting van Amritsar beschreven, de strijd van Mahatma Gandhi en het conflict tussen India en Pakistan. Saleem zelf raakt vervolgens verzeild in alle grote conflicten die zich tijdens zijn leven afspelen, raakt getraumatiseerd door de oorlogen met Pakistan en heeft zwaar te lijden onder het regime van Indira Gandhi. Zijn verhaal eindigt in het heden, kort voor het verschijnen van het boek in 1981.

Wat Middernachtskinderen bijzonder maakt, is de aaneenknoping van mythe, mysterie en realiteit, op een manier die aan het magisch realisme doet denken. Saleem is het raakpunt van twee sferen: enerzijds de nieuwe Indiase bovenlaag, die de macht uitoefent, zoals de Engelsen dat eerder deden, en anderzijds het 'oude' India, bevolkt door waarzeggers, bedelaars en fakirs. Rushdie beschrijft de complexen en absurditeiten bij de moslim-elite, maar magie is duidelijk meer dan bijgeloof, in zijn visie. “Waarheid en werkelijkheid zijn niet zonder meer hetzelfde”, heet zijn adagium. Het beeld van India zoals hij dat schetst is op veel punten heel treffend, maar dan ook niet altijd feitelijk correct.

Middernachtskinderen werd in 1981 bekroond met de Booker Prize en in 2008 uitgeroepen tot 'The Best of the Booker', de beste prijswinnaar in het veertigjarig bestaan van de Booker Prize.

'Een van de belangrijkste boeken uit de Angelsaksische wereld.' - New York Review Of Books